Dedikeret til mennesker


Det er for dig


Holdningstræning og bevægelseslære er til dig, der bl.a. gerne vil have en flot og velafbalanceret kropsholdning og øget velvære og udstråling.

Det hjælper for

Dårlig kropsholdning og smerter forårsaget på grund af denne.

Det arbejder vi med

I undervisningen arbejder vi bl.a. med kropsholdning og holdningskorrektion samt bevægelsesmønstre.

Sådan træner vi

Eleven står mellem spejle, underviseren står bagved og guider eleven igennem øvelser, der passer til netop denne elev.

Min mission

Min ambition er, at jeg gennem undervisning og træning kan give dig en flot holdning og forståelse for, hvordan du bruger din krop optimalt.

Det siger mine elever


Mine seneste blogindlæg

Nyheder og Artikler


Blogindlæg med billede

Naturen gør dig glad i låget.

Her kommer masser af tekst, der beskriver de fantastiske virkninger af holdningstræning.

Første blogindlæg

Dette er en test for at vise, hvordan bloggen kommer til at se ud.

ælæa jfælad jfalækf jad lfkjaæl alkjfaldk faædkjf aældk faælkdfj adl jaædfj aæ lkfaæf jaæ faæd fjaæf jaædlf jaf ljaædf aæld fjaædflj adlkf aæerfj ad aærjfadf jae9r fa- dfaæoijfa-df ijaef d<kdl fjaæ jfa<.